شرکت
راه و ساختمان اهرام یزد

promo
img

پروژه های اخیر

پروژه های اخیر (8)

عملیات اجرایی احداث تقاطع سه راهی تنگ چنار و بهادران با محور مهریز-انار

سال 1398

عملیات تهیه مصالح واجرای جدول و زیرسازی خیابان اصلی فاز 3 و عملیات تکمیلی فاز 1 واراضی پل(شرکت شهرکهای صنعتی استان قم)

سال 1397 

تقاطع غیر همسطح شرک صنعتی شهاب با اتوبان قم-تهران(شرکت شهرک های صنعتی استان قم)

سال 1396

رفع گلوگاه ظرفیتی خطوط(اسلب تراک) (اداره کل راه و راه آهن استان یزد)

 سال 1394

تکمیل واریانت راه آهن اردکان -ارژنگ (راه آهن جمهوری اسلامی ایران)

سال 1393

عملیات اجرایی راه دسترسی وتقاطع غیرهم سطح شهرک صنعتی غیردولتی و منطقه ویژه اقتصادی میبد (موسسه کوثر یزد)

سال 1392

اجرای زیرسازی راه آهن یزد- اقلید از کیلومتر 000+0 الی 900+15 (قرارگاه خاتم الانبیاء-موسسه فجر)

سال 1391

اجرای ابنیه فنی راه آهن یزد- اقلید از کیلومتر 112 الی 147 (قرارگاه خاتم الانبیاء-موسسه فجر)

سال 1391